Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ EURNEGVEC - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (COST Акција)

EURNEGVEC - European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (COST Акција)

Сарадник из ИМИ: Др Снежана Томановић, члан радних група 4 и 5 (WG4 и WG5)

Број пројекта: COST Action TD1303, 2013-2017,