Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Експериментални модели у истраживању патофизиолошких механизама кардиоваскуларних и бубрежних обољења ​ (Национални пројекat)

Експериментални модели у истраживању патофизиолошких механизама кардиоваскуларних и бубрежних обољења ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, M 1756, 2002-2005.