Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Ефекти бенацтyзина на кардиоваскуларни систем пацова и његова дејства у превенцији и корекцији кардиоваскуларних ефеката сомана ​(Национални пројекat)

Ефекти бенацтyзина на кардиоваскуларни систем пацова и његова дејства у превенцији и корекцији кардиоваскуларних ефеката сомана ​(Национални пројекat)

Руководилац пројекта:  Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1981