Институт за медицинска истраживања

Добродошли

/ Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака. 1996-2000.

Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака. 1996-2000.

1996-2000: “Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака”( бр. 13М13, руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)