Група за неуроендокринологију

 

Група се бави истраживањем интеракција између неуроендокриног, хематолошког и имунског система. Главни правци истраживања усмерени су на:

 

  • ћелијске и молекуларне механизме регулације еритроцитопоезе у условима хроничног психолошког стреса са посебним освртом на улогу глукокортикоидних хормона , фактора инхибиције миграције макрофага и азот моноксида
     
  • потенцијалну улогу азот моноксида у ефектима алкохола као стресора на надбубрежну жлезду као и на мукозни имунски систем гастроинтестиналног тракта
     
  • динамику појаве и дистрибуције ендокриних ћелија у дигестивном тракту и панкреасу у току пренаталног и раног постнаталног развића човека при чему се посебна пажња посвећује грелинским ћелијама

Сарадници - Група за неуроендокринологију

 

 

Др сц. мед. Сања Вигњевић Петриновић, НСАР, специјалиста лабораторијске медицине (руководилац групе)

 

Др Маја Милошевић, НСАР

 

Др мед. Сања Момчиловић, ИС

 

Пројекти

Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуроендокриноимунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта

2001-2005: “Регулаторни пептиди, цитокини и фактори раста неуроендокриноимунолошке осовине у онтогенези, онкогенези и инфламацији дигестивног тракта“ (бр. 1752,руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)

Матичне ћелије зубне пулпе-молекулске и функционалне карактеристике и значај у регенерацији ткива зуба

2008-2010: „Матичне ћелије зубне пулпе-молекулске и функционалне карактеристике и значај у регенерацији ткива зуба” (бр. 156017) (руководилац др Нада Милошевић Јовчић, научни саветник )

Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака. 1996-2000.

1996-2000: “Дифузни неуроендокрини систем и неуроендокрино-имунолошка осовина: морфофункционалне карактеристике у онтогенези, онкогенези и стресу и при апликацији различитих фармака”( бр. 13М13, руководилац др Вера Тодоровић, научни саветник)

Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ)

2006-2010: Локална неуроендокрино-имунолошка осовина код инфламације гастроинтестиналног тракта (ГИТ) – молекуларнопатолошка, биохемијска и имунохистохемијска истраживања бр. 145064 руководилац (др Вера Тодоровић, научни саветник)

Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета

2011-2017: „Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета” (бр. 175053) (руководилац др Владан Чокић, научни саветник)

Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2006-2010: “Структурна, ултраструктурна, имунохистохемијска и МРИ испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (145087 руководилац проф. др Слободан Маринковић)

Структурна, ултраструктурна и имуноцитохемијска испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега

2001-2005: “Структурна, ултраструктурна и имуноцитохемијска испитивања паренхима и васкуларизације мозга, хипофизе и надбубрега“ (бр. 1697 руководилац проф. др Слободан Маринковић)

Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology. 2006-2009: (Међународни пројекат)

2006-2009: Health Improvement in Serbia through Reinforcement of Biomedical Science and Technology” (Jačanje biomedicinske nauke i tehnologije u službi poboljšanja zdravlja u Srbiji), FP6 HISERBS No 0267357, (Sixth Framework Programme – FP6, Priority 1: Life Science, Genomic and Biotechnology for Health, Specific Support Action, Area: Network of Exellence

Determination of the mutational and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients. 2014-2016: (Међународни пројекат)

2014-2016: Determination of the mutational and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients” SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland) (координатор др Владан Чокић)

Публикације

Targeting stress erythropoiesis in cancer

Nitric oxide-dependent expansion of erythroid progenitors in a murine model of chronic psychological stress

Vignjević Petrinović S, Budeč M, Marković D, Mitrović Ajtić O, Jovčić G, Milošević M, Momčilović S, Čokić V. Nitric oxide-dependent expansion of erythroid progenitors in a murine model of chronic psychological stress. Histochem Cell Biol 2020; 153(6):457-468.

 

Macrophage migration inhibitory factor is an endogenous regulator of stress-induced extramedullary erythropoiesis

Vignjević Petrinović S, Budeč M, Marković D, Gotić M, Mitrović Ajtić O, Mojsilović S, Stošić-Grujičić S, Ivanov M, Jovčić G, Čokić V (2016) Macrophage migration inhibitory factor is an endogenous regulator of stress-induced extramedullary erythropoiesis. Histochem Cell Biol, 146, 311-324.

Glucocorticoid receptor mediates the expansion of splenic late erythroid progenitors during chronic psychological stress

Vignjević S, Budeč M, Marković D, Đikić D, Mitrović O, Diklić M, Subotički M, Čokić V, Jovčić G. (2015) Glucocorticoid receptor mediates the expansion of splenic late erythroid progenitors during chronic psychological stress. J Physiol Pharmacol, 66, 91-100.

 

Chronic psychological stress activates BMP4-dependent extramedullary erythropoiesis

Vignjević S, Budeč M, Marković D, Đikić D, Mitrović O, Mojsilović S, Vranješ Đurić S, Koko V, Beleslin Čokić B, Čokić V, Jovčić G. (2014) Chronic psychological stress activates BMP4-dependent extramedullary erythropoiesis. J Cell Mol Med, 18, 91-103.

Ghrelin receptors in human gastrointestinal tract during prenatal and early postnatal development

Mitrović O, Čokić V, Đikić D, Budeč M, Vignjević S, Subotički T, Diklić M, Ajtić R. (2014) Ghrelin receptors in human gastrointestinal tract during prenatal and early postnatal development. Peptides, 57, 1-11.

Neuronal nitric oxide synthase mediates the effect of ethanol on IgA

Budeč M, Marković D, Vignjević S, Mitrović O, Dikić D, Koko V, Čokic VP. (2013) Neuronal nitric oxide synthase mediates the effect of ethanol on IgA. Alcohol Alcohol, 48, 53-58.

Ethanol and nitric oxide modulate expression of glucocorticoid receptor in the rat adrenal cortex

Đikić D, Budeč M, Vranješ-Đurić S, Todorović V, Drndarević N, Vignjević S, Mitrović O. (2012) Ethanol and nitric oxide modulate expression of glucocorticoid receptor in the rat adrenal cortex. Pharmacological Rep, 64, 896-901.

Endocrine cells in human fetal corpus of stomach: appearance, distribution, and density

Mitrović O, Mićić M, Radenković G, Vignjević S, Ðikić D, Budeč M, Breković T, Čokić V. (2012). Endocrine cells in human fetal corpus of stomach: appearance, distribution, and density. J Gastroenterol, 47, 1212-1220.

Similar developmental patterns of ghrelin- and glucagon-expressing cells in the human pancreas

Vignjević S, Todorović V, Damjanović S, Budeč M, Mitrović O, Djikić D, Drndarević N, Micić M, Krivokapić-Misković J, Djuričić S, Nikolić I. (2012) Similar developmental patterns of ghrelin- and glucagon-expressing cells in the human pancreas. Cells Tissues Organs, 196, 362-373.

The acute effect of ethanol on adrenal cortex in female rats-possible role of nitric oxide

Đikić D, Budeč M, Vranješ-Đurić S, Koko V, Vignjević S, Mitrović O. (2011) The acute effect of ethanol on adrenal cortex in female rats-possible role of nitric oxide. Alcohol Alcohol, 46, 523-528.

Cholecystokinin-producing (I) cells of intestinal mucosa in dexamethasone-treated rats

Glišić R, Koko V, Cvijić G, Milošević MČ, Obradović J. (2011) Cholecystokinin-producing (I) cells of intestinal mucosa in dexamethasone-treated rats. Regul Pept, 171, 6-10.

Ghrelin endocrine cells in the human stomach during prenatal and early postnatal development

Mitrović O, Mićić M, Todorović V, Radenković G, Vignjević S, Đikić D, Budeč M, Breković T.(2011) Ghrelin endocrine cells in the human stomach during prenatal and early postnatal development Arch Biol Sci Belgrade, 63, 21-28.

Blockade of nitric oxide synthesis modulates rat immunoglobulin A

Budeč M, Marković D, Djikić D, Mitrović O, Drndarević N, Koko V, Todorović V. (2009) Blockade of nitric oxide synthesis modulates rat immunoglobulin A. Neuroimmunomodulation, 16, 155-161.

Possible mechanism of acute effect of ethanol on intestinal IgA expression in rat

Budeč M, Koko V, Todorović V, Marković D, Postić D, Drndarević N, Spasić, A, Mitrović O. (2007) Possible mechanism of acute effect of ethanol on intestinal IgA expression in rat. Int Immunopharmacol, 7, 858-863.