ГРУПА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНУ ФИЗИОЛОГИЈУ

 

Група за кардиоваскуларну физиологију се већ више деценија бави проблемима изучавања механизама који учествују у регулисању кардиоваскуларног система у физиолошким и патолошким условима. Актуелност хипертензије, атеросклерозе, цереброваскуларних и бубрежних болести усмерена је на наша истраживања у циљу боље разјашњавања улоге азотног моноксида (NO), ендотелина, ренин-ангиотензин система и ендогених антиокиданаса (првих линија одбране организма у одговору на оксидативни стрес) у механизме настанка и прогресије ових поремећаја, као и њихове међусобне повезаности.

 

Група своја истраживања реализује у складу са Законом о добробити животиња, на два соја ратова, које узгајамо за своје потребе у виваријуму Института (нормотензивни - Wistar и спонтано хипертензивни - СХ пацови). Експериментални модели истраживања укључују моделе есенцијалних и малигних хипертензија, акутне бубрежне инсуфицијенције исхемичног типа, фокалносегментне гломерулосклерозе и прогресивне гломерулосклерозе индуковане старењем. Примена фармаколошких активних супстанци у акутним експериментима вршимо инфузионим пумпама или ињекционо у болусу, преко венског система. У хроничним експериментима, фармаколошке супстанце се дају гастричним сондом (гаважом) или преко воде (ређе хране). Хемодинамска истраживања у нашим моделима обухватају мерење систолног крвног притиска и фреквенце срца индиректним методом, мерење артеријског крвног притиска (систолног, дијастолног и средњег), срчане фреквенције и минутног волумена срца директним методом, мерење протока крви кроз крвне судове ратова - каротидну, реналну и феморалну артерију, и абдоминалну аорту и уз прерачунавање укупног периферног отпора и отпорности у одговарајућим коритима. За процену бубрежне функције користе се метаболички кавези у којима се врши 24 сата урина колекције. Ови кавези омогућавају контролисани унос и потрошњу хране и воде, тако да су примјењиви и за друге врсте експеримената. Биохемијске параметре од интереса, у узорцима крви и урина, одређујемо аутоматизованим анализатором (COBAS INTEGRA 400 plus, Hoffmann-La Roche, Germany ). Степен оксидативног стреса анализира се на основу индекса липидне пероксидације у плазми, еритроцитима и ткивима, ензима антиокидативне заштите у еритхроцитесима и ткиву (каталазе-CAT, супероксид дисмутазе-SOD, глутатион редуктазе-GR и глутатион пероксидазе-GSH), као и експресије и активности ендогених антиокиданаса хем оксигеназа система и процена биорасполозивности азотног моноксида (NO-а). Група сарађује са више клиника и института у земљи и ван ње.

Сарадници - Група за кардиоваскуларну физиологију

 

др Ђурђица Јововић, НСАВ (руководилац групе)

 

др Зоран Милорадовић, НСАВ

 

др Невена Михаиловић-Станојевић, НСАВ

 

др Јелица Грујић Милановић, НСАВ

 

др Милан Иванов, виши научни сарадник

 

др Данијела Карановић, научни сарадник

 

др Уна Јована Вајић, научни сарадник

Пројекти

Заменик за крв (сарадња са привредом)

Пословно-техничка сарадња ИМИ са Хемофарм Концерном 1996-2000

 

Investigation of antihypertensive influence of heparin (Међународни пројекат)

Project Leader: Dusan Kentera, MD PhD

International project: USA-Yug Joint Board Scientific Cooperation, 1986-1989.

 

Карактеризација састава екстракта изолованих из биљака фамилије Ламиацеае и испитивање њиховог антиоксидативног, антилипемичког и антихипертензивног деловања in vivo  ​​(Билатерални пројекat)

Руководилац пројекта:  Невена Михаиловић-Станојевић

Пројекат бр 69-00-49/2010-02 у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Хрватске и Републике Србије, 2011-2012.

Улога азотног моноксида, слободних радикала и ангиотензина II у структури и функцији крвних судова у моделу експерименталне хипертензије ​ (Билатерални пројекat)

Руководилац пројекта:  Зоран Милорадовић
Пројекат бр СК-СРБ-0026-29 у оквиру научно-технолошке сарадње између Републике Словачке и Републике Србије, 2010-2011.

Физиологија плућног крвотока​ (Национални пројекat)

 Руководилац пројекта:  Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1970

Xемодинамика плућног крвотока​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 971-1975

Механизми неких хомеостатских реакција крвотока​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта:  Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1976-1980

 

Деловање дихидроергозина на кардиоваскуларни систем паса​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1980

 

Хомеостаза системског и плућног крвотока ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Душан Кентера, научни саветник 

Основна истраживања: 1986-1990

Хипертензивни и антихипертензивни механизми у плућној системској циркулацији (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Динко Сушић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке Републике Србије 1991-1995

 

Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега (Национални пројекat)

Испитивање ендогених фактора који учествују у регулацији крвног притиска и функција бубрега у оквиру пројекта „Клиничке и експерименталне студије хипертензије и регулаторних механизама“

Експериментални модели у истраживању патофизиолошких механизама кардиоваскуларних и бубрежних обољења ​ (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, M 1756, 2002-2005.

Улога биолошки активних молекула у моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије, O 145054, 2006-2010.

 

Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења (Национални пројекat)

Испитивање улоге активних компоненти Thymus serpyllum L. и Urtica dioica L. са подручја Србије у експерименталним моделима кардиоваскуларних обољења, у оквиру пројекта ИИИ 46010 „Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања конкурентности, квалитета и безбедности“

Испитивање антихипертензивног и ренопротективног потенцијала супстанци природног и синтетског порекла у експерименталним моделима кардиоваскуларних и бубрежних обољења (Национални пројекat)

Руководилац пројекта: Ђурђица Јововић, научни саветник 

Основна истраживања: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ON 175096, 2011-2017.

 

Истраживачки радови

The mechanisms of the antihypertensive action of heparin in spontaneously hypertensive rats

Jovović Đ, Jerkić M, Varagić J, Veljković V, Miloradović Z, Marijan M, Sušić D (1997): The mechanisms of the antihypertensive action of heparin in spontaneously hypertensive rats. Acta Vet 47: 211-220.

L-Arginine reduces tubular cell injury in acute postischemic renal failure

Jerkić M, Varagić J, Jovović Đ, Radujković-Kuburović G, Nastić-Mirić D, Adanja-Grujić G, Marković-Lipkovski J, Dimitrijević J, Miloradović Z, Vojvodić SB (1999): L-Arginine reduces tubular cell injury in acute postischemic renal failure. Nephrol Dial Transplant 14: 1398-1407.

 

The effects of endothelin receptor blockade in the course of experimental postischaemic acute renal failure

Miloradović Z, Jerkić M, Jovović Đ, Mihailović Stanojević N, Stošić G, Marković-Lipkovski J (2002): The effects of endothelin receptor blockade in the course of experimental postischaemic acute renal failure. Acta Vet: 52 (2-3): 137-150.

 

Relative roles of endothelin-1 and angiotensin II in experimental post-ischaemic acute renal failure

Jerkić M, Miloradović Z, Jovović Đ, Mihailović-Stanojević N, Elena JV, Nastić-Mirić D, Grujić-Adanja G, Rodriguez-Barbero A, Marković-Lipkovski J, Vojvodić SB, Manero MV, Prieto MP, Lopez-Novoa JM (2004): Relative roles of endothelin-1 and angiotensin II in experimental post-ischaemic acute renal failure. Nephrol Dial Transplant 19: 83-94.

 

Influence of carvedilol on chronic renal failure progression in spontaneously hypertensive rats with adriamycin nephropathy

Jovanović D, Jovović Đ, Mihailović-Stanojević N, Miloradović Z, Dimitrijević J, Maksić N, Đukanović L (2005): Influence of carvedilol on chronic renal failure progression in spontaneously hypertensive rats with adriamycin nephropathy. Clin Nephrol 63(6): 446-453. 

 

Allopurinol and enalapril failed to conserve urinary NOx and sodium in ischemic acute renal failure in spontaneously hypertensive rats

Radovic M, Miloradovic Z, Popovic T, Mihailovic-Stanojevic N, Jovovic D, Tomovic M, Colak E, Simic-Ogrizovic S, Djukanovic L (2006): Allopurinol and enalapril failed to conserve urinary NOx and sodium in ischemic acute renal failure in spontaneously hypertensive rats. Am J Nephrol 26: 388-399.

The effects of endothelin and L-NAME on plasma uric acid and urea concentration in Wistar rats

Popović T, Jovović Đ, Miloradović Z, Mihailović-Stanojević N, Spasić M (2006): The effects of endothelin and L-NAME on plasma uric acid and urea concentration in Wistar rats. Acta Vet 56 (2-3): 181-189.

 

The effects of iron-containing superoxide dismutases on haemodynamic parameters in spontaneously hypertensive rats

Aleksić T, Jovović Đ, Miloradović Z, Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Spasić M (2006): The effects of iron-containing superoxide dismutases on haemodynamic parameters in spontaneously hypertensive rats. Acta Physiol Hung. 93(4): 285-292.

 

Effects of rapamycin on active Heymann nephritis

Naumovic R, Jovovic D, Basta-Jovanovic G, Miloradovic Z, Mihailovic-Stanojevic N, Aleksic T, Jovanovic D (2007): Effects of rapamycin on active Heymann nephritis. Am J Nephrol 27: 379-89. 

 

Bosentan and losartan ameliorate acute renal failure associated with mild but not strong NO blockade

Miloradovic Z, Jerkic M, Jovovic D, Mihailovic-Stanojevic N, Milanovic JG, Stosic G, Markovic-Lipkovski J (2007): Bosentan and losartan ameliorate acute renal failure associated with mild but not strong NO blockade. Nephrol Dial Transplant 22: 2476-2484.  

Effects of long-term losartan and L-arginine treatment on haemodinamics, glomerular filtration, and SOD activity in sponaneuosly hypertensive rats

Miloradović Z, Jovović Đ, Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Milanović S (2008): Effects of long-term losartan and L-arginine treatment on haemodinamics, glomerular filtration, and SOD activity in sponaneuosly hypertensive rats. Can J Physiol 86: 210-214.

 

Effects of angiotensin II type-1 receptor blocker losartan on age-related cardiovascular risk in spontaneously hypertensive rats

Mihailović-Stanojević N, Miloradović Z, Grujić-Milanović J, Ivanov M, Jovović Đ (2009): Effects of angiotensin II type-1 receptor blocker losartan on age-related cardiovascular risk in spontaneously hypertensive rats. Gen Physiol Biophys Special Issue 28: 112–118.

Comparative effects of L-arginine and vitamin C pretreatment in SHR with induced postischemic acute renal failure

Miloradović Z, Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Ivanov M, Kuburović G, Marković-Lipkovski J, Jovović Đ (2009): Comparative effects of L-arginine and vitamin C pretreatment in SHR with induced postischemic acute renal failure. Gen Physiol Biophys Special Issue 28: 105–111.

 

Effect of carvedilol on pulse pressure and left ventricular hypertrophy in spontaneously hypertensive rats with adriamycin nephropathy

Jovanović D, Jovovic Đ, Mihailović-Stanojević N, Miloradović Z, Naumović R, Dimitrijevic J, Maksić N, Đukanovic L (2009): Effect of carvedilol on pulse pressure and left ventricular hypertrophy in spontaneously hypertensive rats with adriamycin nephropathy. Biomed Pharmacother 63(8): 571-576

Reduced progression of adryamicin nephropathy in spontaneously hypertensive rats treated by losartan

Mihailović-Stanojević N, Jovović Đ, Miloradović Z, Grujić-Milanović J, Jerkić M, Marković-Lipkovski J (2009): Reduced progression of adryamicin nephropathy in spontaneously hypertensive rats treated by losartan. Nephrol Dial Transplant 24: 1142-50.

 

Chronic Changes of Hematocrit Value Alter Blood Pressure and Glomerular Filtration in Spontaneously Hypertensive Rats.

Milanović S,  Jovović Đ,  Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J,. Ivanov M, Karanović D, and Miloradović Z (2012): Chronic Changes of Hematocrit Value Alter Blood Pressure and Glomerular Filtration in Spontaneously Hypertensive Rats. Acta Vet 62 (1): 27-37.

Antioxidant and Antihypertensive Activity of Extract from Thymus serpyllum L. in Experimental Hypertension

Mihailovic-Stanojević N, Belsčak-Cvitanović A, Grujić-Milanović J, Ivanov M, Jovović Đ, Bugarski D, Miloradović Z (2013): Antioxidant and Antihypertensive Activity of Extract from Thymus serpyllum L. in Experimental Hypertension. Plant foods for human nutrition 68(3): 235-240.

 

Losartan improved antioxidant defense, renal function and structure of postischemic hypertensive kidney.

Ivanov M, Mihailović-Stanojević N, Grujić Milanović J, Jovović Dj, Marković-Lipkovski J, Ćirović S, Miloradović Z (2014): Losartan improved antioxidant defense, renal function and structure of postischemic hypertensive kidney. Plos One, May 2014, 9(5):e96353. doi: 10.1371/journal.pone.0096353. eCollection 

Prevention of systemic and regional haemodynamic alterations, hypercreatininemia, hyperuremia and hyperphosphatemia by losartan in hypertension with acute renal failure.

Ivanov M, Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Jovović Đ. and. Miloradović  Z (2011): Prevention of systemic and regional haemodynamic alterations, hypercreatininemia, hyperuremia and hyperphosphatemia by losartan in hypertension with acute renal failure. Acta Physiol Hung 98: 1-7.

 

Nitric oxide supplementation in postischemic acute renal failure: normotension versus hypertension

Miloradović Z, Mihailović-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Ivanov M., Jerkić M.and Jovović Đ (2011): Nitric oxide supplementation in postischemic acute renal failure: normotension versus hypertension. Curr Pharm Biotechnol 12: 1364-1367.

 

Acute superoxide radical scavenging reduces blood pressure but does not influence kidney function in hypertensive rats with postischemic kidney injury.

Miloradović Z, Ivanov M, Mihailovic-Stanojević N, Grujić-Milanović J, Jovović Dj, Vajić UJ, Marković-Lipkovski J (2014): Acute superoxide radical scavenging reduces blood pressure but does not influence kidney function in hypertensive rats with postischemic kidney injury. Bio Med Research International (formerly titled Journal of Biomedicine and Biotechnology) 2014 (ID 512619): 8 pages.

 

Effects of high dose olive leaf extract on haemodynamic and oxidative stress parameters in normotensive and spontaneously hypertensive rats

Dekanski D, Mihailović-Stanojević N, Grujić Milanović J, Jovović Dj, Miloradović Z (2014) Effects of high dose olive leaf extract on haemodynamic and oxidative stress parameters in normotensive and spontaneously hypertensive rats.  J Serb Chem Soc 79 (9): 1085–1097. 

 

Vibroacustic microvibrations enhance kidney blood supply, glomerular filtration and glutathione peroxidase activity in spontaneously hypertensive rats

Miloradović Z, Mihailović-Stanojević N, Jovović Đ, Ivanov M, Vajić UJ, Karanović D, Grujić Milanović J (2015): Vibroacustic microvibrations enhance kidney blood supply, glomerular filtration and glutathione peroxidase activity in spontaneously hypertensive rats. Gen Physiol Biophys  34(1):89-94.

Effects of Single and Combined Losartan and Tempol Treatments on Oxidative Stress, Kidney Structure and Function in Spontaneously Hypertensive Rats with Early Course of Proteinuric Nephropathy.

Karanović D, Grujić-Milanović J, Miloradović Z, Ivanov M, Jovović Đ, Vajić UJ, Životić M, Marković-Lipkovski J, Mihailović-Stanojević N (2016): Effects of Single and Combined Losartan and Tempol Treatments on Oxidative Stress, Kidney Structure and Function in Spontaneously Hypertensive Rats with Early Course of Proteinuric Nephropathy. PLoS One 2016;11(8):e0161706.

Up-Regulation Of Heme Oxygenase-1 In Response To Wild Thyme Treatment Protects Against Hypertension And Oxidative Stress

Mihailović-Stanojević N, Miloradović Z, Ivanov M, Bugarski B, Jovović Đ, Karanovic D, Vajić UJ, Komes D, Grujić Milanović J (2016): Up-Regulation Of Heme Oxygenase-1 In Response To Wild Thyme Treatment Protects Against Hypertension And Oxidative Stress. Oxid Med Cell Longev 2016: 1458793. 

Angiotensin 2 type 1 receptor blockade different affects postishemic kidney injury in normotensive and hypertensive rats.

Miloradović Z, Ivanov M, Jovović Đ, Karanović D, Vajić UJ, Marković-Lipkovski J, Mihailović-Stanojević N, Milanović JG (2016): Angiotensin 2 type 1 receptor blockade different affects postishemic kidney injury in normotensive and hypertensive rats. J Physiol Biochem 72 (4): 813-820.

Combined angiotensin II type-1 receptor blockade and superoxide anion scavenging affect the post-ischemic kidney in hypertensive rats.

Ivanov M, Mihailović-Stanojević N, Marković-Lipkovski J, Jovović Đ, Karanović D, Miloradović Z, Grujić-Milanović J (2016): Combined angiotensin II type-1 receptor blockade and superoxide anion scavenging affect the post-ischemic kidney in hypertensive rats. Acta Vet 66 (3): 392-405.

Moderate consumption of alcohol-free red wine provide more beneficial effects on systemic haemodynamics, lipid profile and oxidative stress in spontaneously hypertensive rats than red wine.

Mihailovic-Stanojevic N, Savikin K, Zivkovic J, Zdunic G, Miloradovic Z, Ivanov M, Karanovic D, Vajic UJ,Jovovic D, Grujic-Milanovic J (2016): Moderate consumption of alcohol-free red wine provide more beneficial effects on systemic haemodynamics, lipid profile and oxidative stress in spontaneously hypertensive rats than red wine. Journal of Functional Foods 26:719-730.

The red wine polyphenol, resveratrol improves hemodynamics, oxidative defence and aortal structure in essential and malignant hypertension.

Grujic-Milanovic J,  Miloradovic Z,  Jovovic Dj, Jacevic V, Milosavljevic I, Milanovic S, Mihailovic-Stanojevic N (2017):  The red wine polyphenol, resveratrol improves hemodynamics, oxidative defence and aortal structure in essential and malignant hypertension. Journal of Functional Foods 34: 266-276 

 

Тезе