ГРУПА ЗА ИСХРАНУ И МЕТАБОЛИЗАМ

 

Центар изузетне вредности за исхрану и метаболизма, Института за медицинска истраживања научно, кадровски и програмски се бави фундаменталним истраживањима биолошке основе настанка и развоја болести људи и ефеката састојака хране и исхране на механизме укључене у овај процес. Поред фундаменталних, једнако важна су и транслаторна истраживања, као спојница између резултата базичних истраживања и њихове коначне примене у различитим областима медицине, индустрије, јавног сектора и свакодневне праксе.

 

Центар изузетне вредности за исхрану и метаболизма, у даљем тексту ЦЕНМ, је на основу досадашњих резултата учврстио своје место у оквирима међународне научне јавности, што је резултовало плодном сарадњом и новим међународним пројектима и допринело даљем развоју капацитета, кадрова, опреме, технологије и методологије. ЦЕНМ је скраћеница од назива Центра на енглеском: „Centre od Research Excellence in Nutrition and Metabolism“, узета због препознатљивости у међународним научним круговима и комуникације са иностраним сарадницима на пројектима. ЦЕНМ остварује јаку сарадњу са другим образовним и научним институцијама у земљи и иностранству, медицинским центрима, индустријом, владом, удружењима грађана, уз активности које омогућују ширење научних сазнања, нових производа и технологије заснованим на доказима. Таква врста свеобухватних истраживања обезбеђена је организационом шемом која омогућава ефикасно умрежавање стално ангажованих мултидисциплинарних истраживачких тимова у оквиру самог ЦЕНМ и њихове опреме, уз флуентно укључивање компетентних истраживача са универзитета, клиника и других научних установа. Кадровски потенцијал, научна компетентност и отвореност за сарадњу, а пре свега досадашње искуство и домети у истраживачком раду дају рационалну основу за одржавање статуса Центра изузетне вредности са развојном перспективом која може да одговори потребама друштва у науци: да буде расадник знања и средина у којој ће се развијати квалитетан научни кадар за области истраживања исхране и здравственог деловања хране и нутријената. Тај тип истраживања се у земљи и региону спроводи само у ЦЕНМ-у и у потпуној хармонизацији је са стандардима квалитета остварен углавном кроз активности истраживања на европским пројектима.

 

У ЦЕНМ-у се издвајају три специјализоване истраживачке целине – лабораторије: Лабораторија за биохемију липида, Лабораторија за јавно здравље и исхрану и Лабораторија за интервентне студије са експерименталоном кухињом, координисане руководством ЦЕНМ. Мултидисциплинарни састав истраживачког тима ЦЕНМ-а (лекари, фармацеути, молекуларни биолози, биолози, биохемичари, технолози, математичари) и широк распон експертиза (интерна медицина, клиничка фармација, медицинска биохемија, хемија хране, исхрана, јавно здравље, здравствена заштита, безбедност хране, технологија хране, најсавременије ћелијске и молекуларне биолошке технике) представља кључни фактор рационалне основе функционисања ЦЕНМ као референтне научне институције у истраживањима у области исхране и метаболизма, укључујући све аспекте ових истраживања.

Сарадници - Група за исхрану и метаболизам

 

Др Марија Глибетић, НСАВ (руководилац Групе)

 

Др Мирјана Гуриновић, НСАВ

 

Др Весна Вучић, НСАВ

 

Др Данијела Ристић-Медић, ВНС

 

Др Александра Арсић, ВНС

 

Др Гордана Петровић-Oggiano, НСар

 

Др Тамара Поповић, ВНС

 

Др Јасмина Дебељак-Мартачић, НСар

 

Др Невена Видовић (ex. Кардум), НСар

 

Др Ивана Шарац, НСар

 

Др Александра Конић-Ристић, НСар

 

Др Марија Такић, НСар

 

Др Марија Ранић, НСар

 

Др Мања Зец, НСар

 

Др Сњежана Петровић, ВНС

 

Др Вук Стевановић, НСар

 

Милица Којадиновић, ИС

 

Милица Зековић, ИС

 

Марина Николић, стручни сарадник

 

Јелена Милешевић, ИС

 

Славица Ранковић, ИС

 

Биљана Покимица, ИС

 

Ана Пантовић (ex. Јеленковић), ИП


Ирена Крга, ИП

 

Пројекти