Група за имунологију

 

Опис истраживања

 

Основни предмет научно-истраживачког рада Групе за имунологију Института за медицинска Универзитета у Београду је испитивање молекулских и ћелијских механизама регулације имунског одговора код људи и животиња. С обзиром на велику и растућу инциденцу инфламаторних болести и стално присутних инфективних болести, и на велики значај антитела и имунокомплекса за патогенезу ових болести, базична истраживања Групе за имунологију су највећим делом усмерена на испитивање регулације, пре свега хуморалне гране, имунског одговора у овим болестима.

 

Сазнања о улози имуноглобулина у заштити од патогена и регулацији имунског одговора су још увек непотпуна, у највећој мери због њихове огромне молекулске хетерогености. Због тога су истраживања сарадника Групе за имунологију углавном усмерена на испитивање и дефинисање предоминантних молекулских варијанти имуноглобулина у инфламаторним и инфективним болестима, испитивање њихове реактивности са специфичним антигенима и испитивање њихове функције као (ауто)антигена.

 

Имунокомплекси делују као имуномодулатори који зависно од своје величине, састава и структурних карактеристика својих молекулских конституената покрећу или проинфламаторне или антиинфламаторне реакције. Иако је улога имунокомплекса у патогенези инфламаторних и инфективних болести одавно позната, она није до краја објашњена, а истраживања која се обављају у Групи за имунологију имају за циљ прецизно дефинисање молекулских конституената имунокомплекса - имуноглобулина и других протеина, липида, гликана и нуклеинских киселина, и испитивање улоге имунокомплекса у регулацији функције хематопоетских и нехематопоетских ћелија имунског одговора.

 

Имуноглобулини имају огромну примену као дијагностичка и терапеутска средства, те се у оквиру примењених истраживања у Групи за имунологију испитују структурне одлике  имуноглобулина које би могле бити од значаја за резултате дијагностичких тестова и примену имуноглобулина као терапеутских агенаса.

 

Као посебан правац истраживања издваја се испитивање имунорегулаторне улоге олигонутритијената, пре свега хемског гвожђа.

 

У оквиру примењених истраживања која се раде у Групи за имунологију испитује се антиинфламаторна улога конвенционалних и новосинтетисаних стероидних лекова примењених у форми слободних молекула или у форми система за продужено ослобађање базираних на мембранама еритроцита.

 

Сарадници - Група за имунологију

 

др Весна Илић, НСАВ (руководилац групе)

 

др Драгана Марковић, ВНС

 

др Ивана Дрвеница, НСАР

 

др Соња Мојсиловић, НСАР

 
 

Маријана Ковачић, ИС

 

Ана Станчић, ИП

Образовна активност

 

Сарадници Групе за имунологију су у периоду 2008-2017. година, као непосредни руководиоци или као компетентни истраживачи, били укључени у израду седам докторских дисертација, три мастер рада и пет дипломских/завршних радова који су одбрањени на Биолошком факултету, Технолошко-металуршком факултету, Медицинском факултету и Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду. Тренутно сарадници ове групе као непосредни руководиоци или компетентни истраживачи учествују у изради седам докторских дисертација.

Пројекти

Hemoglobin from renewable source as a starting material for a heme iron product for prevention and therapy of anemia in domestic animals: Optimization of process of isolation and purification of hemoglobin (2012-2013) (Међународни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Словеније, руководилац српског пројектног тима др Весна Илић.

 

E 4486: Research and development of blood derived hemoglobin for animal usage - HEMIRON (2008-2011)(Међународни пројекат)

Руководилац др Бранко Бугарски. Пројекат реализован у оквиру EUREKA програма.

 

Утицај анаеробног вежбања на функционалне карактеристике ћелија периферне крви (2011-2012)(Национални пројекат)

Координатори пројекта др Весна Илић, Институт за медицинска истраживањ), др Ирина Масловарић, Савез Србије за дизање тегова и Клуб дизача тегова „Црвена Звезда“и др Сања Мазић, Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије и Медицински факултет Универзитет у Београду. Пројекат је финансирало Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Матичне ћелије зубне пулпе – молекулске и функционалне особине и примена у регенерацији зубног ткива (Национални пројекат)

Руководилац др Надежда Милошевић-Јовчић. Пројекат je финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Интеракција имобилисаних ћелија и биолошки активних молекула у биореакторским системима – 142075Б (Национални пројекат)

Руководилац др Бранко Бугарски. Пројекат je финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ћелијски и молекуларни механизми регулације хематопоезе – 145048Б (2006-2010) (Национални пројекат)

Руководилац др Павле Миленковић. Пројекат je финасирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Determination of the mutational landscape and clonal architecture and its application in angiogenesis and thrombosis of MPN patients (2014-2017) (Међунарнодни пројекат)

Пројекат реализован у оквиру програма SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland), координатор из Србије др Владан Чокић. 

Enhancement of the stability and bioavailability of phytochemicals by using different delivery systems and mathematical modeling of an in vitro gastrointestinal simulatio (2016-2017) (Међунарнодни пројекат)

Пројекат билатералне сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске, руководилац српског пројектног тима др Ивана Дрвеница. 

 

Регенеративни и модулаторни капацитет адултних матичних ћелија - OИ175062 (2011-данас) (Национални пројекат)

Руководилац др Диана Бугарски. Пројекат финасира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

Публикације

Glycosylation of IgG B cell receptor (IgG BCR) in multiple myeloma: relationship between sialynisation and the signal activity of IgG BCR

Ilić V, Milošević-Jovčić N, Petrović S, Marković D, Stefanović G, Ristić T. (2008) Glycosylation of IgG B cell receptor (IgG BCR) in multiple myeloma: relationship between sialynisation and the signal activity of IgG BCR. Glycoconjugate Journal, 2008, 25:383–392.

Association of Fibronectin with Hypogalactosylated IgG, in Gingival Crevicular Fluid in Periodontitis

Brajović G, Stefanović G, Ilić V, Petrović S, Stefanović N, Nikolić-Jakoba N, Milošević-Jovčić N. (2010) Association of Fibronectin with Hypogalactosylated IgG, in Gingival Crevicular Fluid in Periodontitis. Journal of Periodontology, 81: 1472-1480.

 

Rearrangement of erythrocyte band 3 molecules and reversible formation of osmotic holes under hypotonic conditions. (2010)

Pajic-Lijakovic I, Ilic V, Bugarski B, Plavsic M. Rearrangement of erythrocyte band 3 molecules and reversible formation of osmotic holes under hypotonic conditions. (2010) European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 39: 784-800.

 

Electrophoretic an immunoelectrophoretic characteristics of IgG as a constituents of PEG precipitable immune complexes in preruminant calves` sera (2010)

Fratrić N, Ilić V, Milošević-Jovčić N, Stoijić V. (2010) Electrophoretic an immunoelectrophoretic characteristics of IgG as a constituents of PEG precipitable immune complexes in preruminant calves` sera. Acta Veterinaria-Beograd, 60: 155-164

Acquired von Willebrand syndrome in multiple myeloma. Hematology (2011)

Djunic I, Elezovic I, Ilic V, Tomin D, Suvajdzic-Vukovi N, Bila J, Antic D, Vidovic A, Milosevic-Jovcic N. (2011) Acquired von Willebrand syndrome in multiple myeloma. Hematology, 16: 209-212.

 

Serum amyloid A isoforms in serum and milk from cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis (2012)

Kovačević-Filipović M, Ilić V, Vujčić Z, Dojnov B, Stevanov-Pavlović M, Mijačević Z, Božić T. (2012) Serum amyloid A isoforms in serum and milk from cows with Staphylococcus aureus subclinical mastitis. Veterinary immunology and immunopathology, 145: 120-128.

Evidence that calf bronchopneumonia may be accompanied by increased sialylation of circulating immune complexes` IgG.(2012)

Fratrić N, Gvozdić D, Vuković D, Savić O, Buač M, Ilić V. (2012) Evidence that calf bronchopneumonia may be accompanied by increased sialylation of circulating immune complexes` IgG. Veterinary immunology and immunopathology, 150: 161– 168.

Isolation of hemoglobin from bovine erythrocytes by controlled hemolysis in the membrane bioreactor (2012)

Stojanović R, Ilić V, Manojlović V, Bugarski D, Dević M, Bugarski B. (2012) Isolation of hemoglobin from bovine erythrocytes by controlled hemolysis in the membrane bioreactor. Applied Biochemistry and Biotechnology, 166: 1491-1506.

Anion exchange chromatographic distribution of human monoclonal immunoglobulin G is determined by heavy chain subclass and level of sialic acid expression

Ilić V, Mojsilović S, Marković D, Maslovarić I, Milošević-Jovčić N. (2012) Anion exchange chromatographic distribution of human monoclonal immunoglobulin G is determined by heavy chain subclass and level of sialic acid expression. Hemijska industrija, 66: 531–540.

Optimization of gradual hemolysis for isolation of hemoglobin from bovine erythrocytes (2012)

Stojanović R, Mojsilović S, Kostić I, Ilić V, Bugarski D, Manojlović V, Bugarski B. (2012)  Optimizacija procesa izolovanja hemoglobina iz goveđih eritrocita kontrolisanom hemolizom [Optimization of gradual hemolysis for isolation of hemoglobin from bovine erythrocytes]. Hemijska industrija, 66: 519–529.

Specific binding of paraprotein to platelet receptors as a cause of platelet dysfunction in monoclonal gammopathies (2013)

Djunic I, Elezovic I, Vucic M, Srdic-Rajic T, Konic-Ristic A, Ilic V, Milic N, Bila J, Suvajdzic-Vukovic N, Virijevic M, Antic D, Vidovic A, Tomin D. (2013) Specific binding of paraprotein to platelet receptors as a cause of platelet dysfunction in monoclonal gammopathies. Acta Haematologica. 130: 101-107.

Immunomodulatory capacity of human mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue, dental pulp, peripheral blood and umbilical cord Wharton’s Jelly (2013)

Trivanović D, Mojsilović S, Ilić V, Krstić J, Jauković A, Okić-Đorđević I, Santibanez JF, Jovčić G, Bugarski D. (2013) Immunomodulatory capacity of human mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue, dental pulp, peripheral blood and umbilical cord Wharton’s Jelly. Central European Journal of Immunology 38: 421-429.

Seroprevalence of IgG antibodies against Borrelia burgdorferi in dogs in Belgrade area, Serbia (2015)

Obrenović S, Ristanović E, Čekanac R, Radulović Ž, Ilić V. (2015) Seroprevalence of IgG antibodies against Borrelia burgdorferi in dogs in Belgrade area, Serbia. Acta Veterinaria-Beograd 65: 99-110.

Flow cytometric determination of osmotic behaviour of animal erythrocytes toward their engineering for drug delivery (2015)

Kostić IT, Ilić VL, Bukara KM, Mojsilović SB, Đurić Z, Draškovič P, Bugarski BM. (2015) Flow cytometric determination of osmotic behaviour of animal erythrocytes toward their engineering for drug delivery. Hemijska industrija Hemijska industrija 69: 67–76

Blood donors' transfusion-transmissible infection positivity - the Serbian Military Medical Academy experience. (2015)

Vučetić D, Kecman G, Ilić V, Balint B. Blood donors' transfusion-transmissible infection positivity - the Serbian Military Medical Academy experience. (2015) Blood Transfusion, 13: 569-575.

Transforming growth factor-beta differently regulates urokinase type plasminogen activator and matrix metalloproteinase-9 expression in mouse macrophages; analysis of intracellular signal transduction. (2015)

Mojsilović SS, Santibanez JF. Transforming growth factor-beta differently regulates urokinase type plasminogen activator and matrix metalloproteinase-9 expression in mouse macrophages; analysis of intracellular signal transduction. (2015) Cell Biology International 39: 619-28.

Circulating immune complexes of calves with bronchopneumonia modulate the function of peripheral blood leukocytes: In vitro evaluation. (2016)

Buač M, Mojsilović S, Mišić D, Vuković D, Savić O, Valčić O, Marković D, Gvozdić D, Ilić V, Fratrić N. (2016) Circulating immune complexes of calves with bronchopneumonia modulate the function of peripheral blood leukocytes: In vitro evaluation. Research in Veterinary Science, 106: 135-142.

Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate. (2016)

Drvenica I, Bukara K, Ilić V, Mišić D, Vasic B, Gajic R, Djordjević V, Veljović Dj, Belić A, Bugarski B. Biomembranes from slaughterhouse blood erythrocytes as prolonged release systems for dexamethasone sodium phosphate. (2016) Biotechnology Progress, 32: 1046-1055.

Comparative studies on osmosis based encapsulation of sodium diclofenac in porcine and outdated human erythrocyte ghosts (2016)

Bukara K, Drvenica I, Ilić V, Stančić A, Mišić D, Vasić B, Gajić R, Vučetić D, Kiekens F, Bugarski B. (2016) Comparative studies on osmosis based encapsulation of sodium diclofenac in porcine and outdated human erythrocyte ghosts. Journal of Biotechnology 240: 14-22.

Flow cytometry analysis of platelets’ populations is useful in monitoring storage lesions in pooled buffy-coat platelet concentrates (2016)

Vučetić D, Ilić V, Vojvodić D, Subota V, Todorović M, Balint B. (2016) Flow cytometry analysis of platelets’ populations is useful in monitoring storage lesions in pooled buffy-coat platelet concentrates. Blood Transfusion, DOI 10.2450/2016.0193-16.

Mapping of hemoglobin in erythrocytes and erythrocyte ghosts using two photon excitation fluorescence microscopy. (2017)

Bukara K, Jovanić S, Drvenica IT, Stančić A, Ilić V, Rabasović MD, Pantelić D, Jelenković B, Bugarski B, Krmpot AJ. Mapping of hemoglobin in erythrocytes and erythrocyte ghosts using two photon excitation fluorescence microscopy. (2017) Journal of Biomedical Optics, 22(2):26003. doi: 10.1117/1.JBO.22.2.026003.

Serum proteins and lipids in mild form of calf bronchopneumonia: Candidates for reliable biomarkers Acta Veterinaria-Beograd (2017)

Kovačić M, Marković D, Maslovarić I, Obrenović S, Grujić-Milanović J, Arsić A, Milanović Z, Savić O, Fratrić N, Ilić V. (2017) Serum proteins and lipids in mild form of calf bronchopneumonia: Candidates for reliable biomarkers Acta Veterinaria-Beograd, 67(2), DOI:10.1515/acve-2017-0018.

Vaccination and autoimmunity: influenza vaccination and association with multiple sclerosis, Vojnosanitetski pregled (2017)

Maslovarić I, Stojković A, Kosanović D, Marković D, Ilić V, Jovanova-Nešić K. (2017) Vaccination and autoimmunity: influenza vaccination and association with multiple sclerosis, Vojnosanitetski pregled, DOI:10.2298/VSP160620002M

Effects of selenium and thyroid hormone deficiency on peritoneal macrophages adhesion and occurrence of naturally occurring IgM antibodies in juvenile rats (2017)

Bjelica J, Jovanović IB, Ilić V, Valčić O, Kirovski D, Gvozdić D, Milanović S. (2017) Effects of selenium and thyroid hormone deficiency on  peritoneal macrophages adhesion and occurrence of naturally occurring IgM antibodies in juvenile rats. Acta Veterinaria-Beograd, in press

Brix refractometry of colostrum from primiparous dairy cows and new-born calf blood serum in the evaluation of failure of passive transfer (2017)

Stojić M, FratrićN, KovačićM, Ilić V, Gvozdić D, Savić O, Đoković R, Valčić O. (2017) Brix refractometry of colostrum from primiparous dairy cows and new-born calf blood serum in the evaluation of failure of passive transfer. Acta Veterinaria-Beograd, in press

Тезе

Гаврило Брајовић (2008) - докторска дисертација

Квантитативне и квалитативне промене имуноглобулина G у гингивалној течности пацијената са парадонтопатијом. Медицински факултет, Универзитет у Београду

Андријана Цветковић (2008) - докторска дисертација

Улога имуноглобулина пљувачке у појави каријеса раног детињства, Медицински факултет, Универзитет у Београду

Драгана Марковић (2010) - докторска дисертација

Молекулске карактеристике интеракције и патогени потенцијал анти-IgG аутоантитела типа реуматоидног фактора и реуматоидном артритису. Биолошки факултет, Универзитет у Београду

 

Соња Обреновић (2010) - докторска дисертација

Имунодијагностички тестови у откривању инфекција паса изазваних са Borrelia burgdorferi sensu lato и процена епизоотиолошке ситуације, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

Ивана Т. Костић (2015) - докторска дисертација

Процесно очуване мембране еритроцита добијене из кланичне крви као системи за продужено ослобађање активних супстанци. Технолошко-металуршки фатултете. Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

 

Соња Мосиловић (2016) - докторска дисертација

Утицај про- и антиинфламацијских фактора на протдукцију прптеаза ванћелијског матрикса уPА и ММР9 мишјих макрофага. Биолошки факултет, Универзитет у Београду

 

Ирина С. Масловарић (2016) - докторска дисертација

Улога инактивисане вакцине против грипа у регулацији аутоимунских процеса у експерименталном аутоимунском енцефаломијелитису. Биолошки факултет, Универзитет у Београду