Организациона структура

 

Управни одбор

 

Председник

проф. др Љиљана Гојковић Букарица, Медицински Факултет, Универзитет у Београду


Заменик председника

др Марија Глибетић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

 

Чланови

проф. др Љиљана Тихачек Шојић, Стоматолошки факултет, Универзитет у Београду

др Милица Пешић, научни саветник, Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић", Универзитет у Београду

проф. др Зорица Кнежевић Југовић, Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду

др Владан Чокић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

др Саша Филиповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

 

 

 

Директор

др Диана Бугарски, научни саветник

 

Помоћник директора за научноистраживачки рад

др Снежана Томановић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Универзитет у Београду

Научно веће

 

Председник

др Олгица Ђурковић Ђаковић, научни саветник

 

Заменик председника

др Владан Чокић, научни саветник

 

Секретар

др Тамара Поповић, виши научни сарадник

Чланови научног већа

 

Чланови

др Диана Бугарски, научни саветник

др Олгица Ђурковић Ђаковић, научни саветник

др Александра Николић, научни саветник

др Хуан Сантибањез, научни саветник

др Весна Илић, научни саветник

др Саша Радовановић, научни саветник

др Саша Филиповић, научни саветник

др Марија Глибетић, научни саветник

др Мирјана Гуриновић, научни саветник

др Мирела Будеч, научни саветник

др Весна Вучић, научни саветник

др Владан Чокић, научни саветник

др Зоран Милорадовић, научни саветник

др Снежана Томановић, виши научни сарадник

др Данијела Ристић-Медић, виши научни сарадник

др Александра Јауковић, виши научни сарадник

др Ивана Клун, виши научни сарадник

др Драгана Марковић, виши научни сарадник

др Тамара Поповић, виши научни сарадник

др Oливера Миртовић Ајтић, научни сарадник

др Jaсмина Дебељак Мартачић, научни сарадник

др Славко Мојсиловић, научни сарадник

др Невена Кардум, научни сарадник

Етички комитети

 

ИМИ Етички одбор

 

др Владан Чокић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

др Данијела Ристић-Медић, виши научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Београд

др Мирела Будеч, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

др Саша Филиповић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

проф. др. Александар Трбовић, Медицински факултет, Универзитет у Београду

проф. др. Војин Ракић, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд

 

 

ИМИ Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња

 

др Невена Михајловић Станојевић, научни саветник, Институт за медицинска истраживања, Београд

др Ивана Клун, виши научни сарадник, Институт за медицинска истраживања, Београд

Марина Николић, Институт за медицинска истраживања, Београд

проф. др Душан Мишић, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду

др Ана Пауновић, Друштво за заштиту природе "Мустела", Природњачки музеј Београд

Правна служба

 

Петар Попадић, правник

 

 

 

Рачуноводство

 

Јелена Ристић, економиста, шеф рачуноводства

Ивана Пауновић, економиста

Бојана Петровић, благајник

 

Техничка подршка и помоћно особље

 

Мирослав Ковач-администратор

Снежана Марковић-лабораторијски техничар

Марија Стаменов-Ђаковић-лабораторијски техничар

Филип Стојановић-лабораторијски техничар

Бојана Кљајић-помоћни радник

Марина Брајковић-помоћни радник

Сузана Аврамовић-помоћни радник

Биљана Додић-помоћни радник