ГРУПА ЗА МОЛЕКУЛАРНУ ОНКОЛОГИЈУ

Група за молекуларну онкологију је званично формирана 10.03.2017 године на Институту за медицинска истраживања, Универзитета у Београду. Транслациона истраживања у области хематолошких малигнитета на пројекту ОИ175053 „Испитивање патогенезе хематолошких малигнитета (2011-2017)“ представљала су основу за формирање Групе за молекуларну онкологију уз већ присутну лабораторију за имунохистолошко испитивање канцера. Програм рада се односи на испитивање патогенезе мијелопролиферативних болести (полицитемија вера, есенцијална тромбоцитемија, примарна мијелофиброза и хронична мијелоидна леукемија) и хроничне лимфоцитне леукемије, а досадашњи рад је обухватао и туморе дојке и аденокарциноме колона (дигестивног тракта).

Група за молекуларну онкологију је остварила широку клиничку и научну сарадњу на националном и међународном нивоу. Дуготрајна и успешна сарадња постоји са Клиником за хематологију (клиничко праћење пацијената), као и са Клиником за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма (ДНК секвенцирање за ЈАК2 и Калретикулин мутације), Клиничког центра Србије. Поред националне имамо и међународну сарадњу, где би на основу заједничких публикација издвојили:

 • Molecular Medicine Branch, NIDDK, NIH, Bethesda, USA
 • Tumor Vaccines and Biotechnology Branch, Division of Cellular and Gene Therapies, Center for Biologics Evaluation and Research, FDA, Bethesda, MD, USA
 • Department of Biomedicine, Experimental Hematology, University Hospital Basel, Basel, Switzerland
 • Département d'Hématologie, Institut de Biologie et Pathologie, CHU Grenoble, Grenoble, France

Програмом Групе за молекуларну онкологију истражује се механизам настанка онколошких болести (малигнитета, неоплазми) са транслационим приступом сагледавања проблематике, односно комбиновањем базичног и клиничког приступа пацијентима. Након дефинисања механизма настанка болести у ин витро и ин виво моделима, у сарадњи са другим центрима, испитује се дијагностички, терапијски и прогностички значај добијених резултата. Наша поља истраживања код мијелопролиферативних неоплазми односе се на: ангиогенезу, оксидативни стрес, хроничну инфламацију и мутагенезу.

Група за молекуларну онкологију има две лабораторије:

- Лабораторија за хематолошке малигнитете

- Лабораторија за имунохистолошко испитивање канцера

УСЛУГЕ

Група за молекуларну онкологију врши следеће услуге:

 1. ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ МАРКЕРА ТУМОРА
 2. FISH – FLUORESCENTNA IN SITU HIBRIDIZACIJA
 3. HISTOLOŠKE I HISTOHEMIJSKE ANALIZE BEZ PATOHISTOLOŠKE DIJAGNOSTIKE
 4. УТВРЂИВАЊЕ СТАТУСА ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ОДГОВОРНИХ ЗА НАСТАНАК ТРОМБОФИЛИЈЕ

Гени од интереса за настанак тромбофилије:

 • Фактор V Laiden, (G1691A),
 • Фактор II протромбин (G20210A),
 • Метилентетрахидрофолат редуктаза, МТХФР, (C677T)
 • Инхибитор активатора плазминогена I, PAI-I 4G/5G

Метода анализе: Анализа фрагмената рестрикционе дигестије

на полиакриламидном гелу, којој претходи реакција ланчаног умножавања фрагмената ДНК.


Материјал за анализу – Венска крв са натријум цитратом као антикоагулансом.

Индикације за наведене анализе:

 • узастопни рани спонтани побачаји
 • неуспешни понављани поступци вантелесне оплодње-ИВФ
 • склоност ка дубоким венским тромбозама (у породици или лично)
 • смрт плода током трудноће
 • превремено рађање
 • застој раста плода у трудноћи
 • прееклампсија

Сарадници - Група за молекуларну онкологију

Др сц. мед. Владан Чокић, НСАВ, (руководилац Групе)

Др Хуан Сантибањез, НСАВ

Др Оливера Митровић-Ајтић, НСар

Др мед. Драгослава Ђикић, ИС

Тијана Суботички, дипл. биолог

Милош Диклић, дипл. биохемичар

Др мед. Сунчица Бјелица, ИП