Јавне набавке

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 03/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 02/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 01/2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 11/2017-18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 2

Oдлука о додели уговора

Јавна набавка хемијских производа ЈН 10/2017-18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Oдлука о додели уговора

Јавна набавка хемијских производа ЈН 09/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку у поступку мале вредности за Добро хемијски производи

Oдлука о додели уговора

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 08/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Додатно појашњење конкурсне документације 4

Додатно појашњење конкурсне документације 5

Додатно појашњење конкурсне документације 6

Додатно појашњење конкурсне документације 7

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Решење по уложеном захтеву за заштиту права

Допуна одлуке о додели уговора - Партија 1

Јавна набавка хемијских производа ЈН 07/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 06/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Јавна набавка хемијских производа ЈН 05/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 04/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Измена одлуке о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка хемијских производа ЈН 03/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о продужењу рока 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 02/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка хемијских производа ЈН 01/2017

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка хемијских производа ЈН 07/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 06/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 05/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Додатно појашњење конкурсне документације 4

Додатно појашњење конкурсне документације 5

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока 2

Додатно појашњење конкурсне документације 6

Додатно појашњење конкурсне документације 7

Додатно појашњење конкурсне документације 8

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 04/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка хемијских производа ЈН 03/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка хемијских производа ЈН 02/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка лабораторијске опреме ЈН 01/2016

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење конкурсне документације 1

Додатно појашњење конкурсне документације 2

Додатно појашњење конкурсне документације 3

Додатно појашњење конкурсне документације 4

Додатно појашњење конкурсне документације 5

Додатно појашњење конкурсне документације 6

Обавештење о закљученом уговору